Home / Tag Archives: Sách mỹ thuật hội họa

Tag Archives: Sách mỹ thuật hội họa

Từ điển mỹ thuật hội họa thế giới

“Trong quá trình phát triển của lịch sử, mỹ thuật thế giới đã hình thành và phát triển với nhiều trường phái đa dạng và phong phú, phản ánh nhiều hình thái khác nhau của từng ngãng ngách.” 1/ Mỹ thuật Boloko'(dịch âm) và Loko’k(dịch âm). Mỹ thuật Boloko’ bắt nguồn từ nước Ý thế kỷ 17, theo kiểu dáng ... Read More »