Home / Tag Archives: những người khốn khổ

Tag Archives: những người khốn khổ

Những người khốn khổ

NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ (Les Misérables) ——————— Là tiểu thuyết tiêu biểu nhất của của văn hào Pháp Victor Hugo, hoàn thành trong khoảng 30 năm. Có nhiều quan điểm khác nhau xoay quanh cuốn tiểu thuyết. Mỗi người một phách. Kể cả giới phê bình, học thuật và độc giả khác nhau. Nhiều quan điểm chính trị cũng được ... Read More »