Home / Tag Archives: Catherine Bouthors-Paillart

Tag Archives: Catherine Bouthors-Paillart

Lời tựa cuốn “Duras – người đàn bà lai”

Thực tại là một chức năng của tưởng tượng PAUL VALÉRY Ngôn ngữ thời hiện đại đâu có mỗi nhiệm vụ tự phủ định, nó còn khai thác trong ký ức xa xăm của nó tầm vóc và sức mạnh của những gì nó sáng chế, trong thánh đường nội tâm mà người nghệ sĩ dựng xây, từng viên đá ... Read More »