Home / Thư Viện / Giới Thiệu Sách / Những người khốn khổ

Những người khốn khổ

NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ
(Les Misérables)
———————

Là tiểu thuyết tiêu biểu nhất của của văn hào Pháp Victor Hugo, hoàn thành trong khoảng 30 năm.

Có nhiều quan điểm khác nhau xoay quanh cuốn tiểu thuyết. Mỗi người một phách. Kể cả giới phê bình, học thuật và độc giả khác nhau. Nhiều quan điểm chính trị cũng được lồng vào tiểu thuyết như những tiền đề, hậu cảnh, tha hóa, chân lý, nền tảng… tạo những mảnh ghép sáng-tối, nhợt nhạt loang lổ rất thú vị và tạo hứng thú.

Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, tác phẩm vẫn luôn giữ được tính hiện thực, nhào nặn từ lịch sử và cảm hứng sử thi mạnh mẽ. Hoàn cảnh xã hội Pháp hồi đầu thế kỷ 19 cũng là tính chất hiện thực rõ ràng của cả Châu Âu thời kỳ này. Khi mà học thuật đang lên ngôi và những cuộc cách mạng, chiến tranh… như chất men dẫn dắt con người.

Một điểm thú vị của các bản dịch tiếng Việt của bộ tiểu thuyết đồ sộ này. Les Misérables bản dịch đầu tiên tại Việt Nam của Nguyễn Văn Vĩnh xuất bản năm 1926, với tên “Những kẻ khốn nạn”, của nhà Trung Bắc Tân Văn ở Hà Nội in song ngữ dài 10 tập khoảng 3000 trang. Phần lớn các bản dịch sau này là rút gọn.

Những người khốn khổ, dù sao vẫn đem lại nhiều nguồn cảm hứng khác nhau cho nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Bộ 4 tập
XB 1986

Đọc nhiều hơn bài review ở đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*