Home / Trang Sáng Tác / Câu chuyện từ lời ru

Câu chuyện từ lời ru

Trông. Ảnh: Tuyết Mai

Người ta dùng cả cuộc đời để hát ru
Không ai nghe và không ai ngủ
Thế kỉ này thứ gì cũng đủ
Chỉ thừa một lời ru và thiếu một tử tù

TUYẾT MAI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*