Home / Trang Sáng Tác / Chào tháng 7

Chào tháng 7

chao-thang-7

Chào tháng 7. Ảnh: Sưu tầm

Sài Gòn, mưa về tháng bảy
Tạ từ góc phố buồn tênh
Viễn tồn xa xăm lưu trú
Mặc nhân thế lại rao tình

Sài Gòn, ta sang miền vắng
Con hẻm buồn như mắt sâu
Em gác chiêm bao bằng lặng
Níu chân nhân ảnh không màu

Sài Gòn, chiều nắng vàng phai
Cõi thuỳ lưu hoang bỏ lại
Mạch nguồn mang hồn quang tái
Đưa mùa du thuyết riêng hai

Sài Gòn, ta bắt gặp ta
Giữa đời em buồn quyện khói
Nhuốm màu tương giao đứng tuổi
Ta qua miền khát chân người.

MA CÀ CHỚN
*tạm biệt Sài Gòn, lẻ lòng một chiếc bóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*