Home / Trang Sáng Tác / Một mai em về

Một mai em về

girl-with-books

Ảnh: Sưu tầm

Còn gì không em?
Tôi bỏ quên một du thuyền
trên sông cạn đáy
Vạt chiều ngát mây
Dạo những vòm tư tưởng

Còn gì đâu để ta buồn?
Một ngày nào bên hốc suối
thông reo
Tố màu trinh nguyên
Kẽ chỉ tay vàng ố

Hoa tàn. Một lòng
Rượu tàn say
Ủ hũ tâm
Uống từng ngày,
gạn đục

Một mai em về
Chút gió vương

MA CÀ CHỚN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*