Home / Nhịp Cầu Văn Hóa / Giới Thiệu Vùng Miền / Một vài hình ảnh “Đàn tế trời đất” ở Bình Định

Một vài hình ảnh “Đàn tế trời đất” ở Bình Định

“Đàn tế trời đất” là địa điểm du lịch tâm linh được xây dựng trên núi Ấn Sơn, thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Dưới đây là một vài hình ảnh ở “Đàn tế trời đất” nhân dịp cùng đoàn từ thiện ở Qui Nhơn lên cúng và thắp hương.

tayson-dantetroi-congtamquan

Bậc thềm lên Đàn tế trời đất. Ảnh: Lê Quỳnh

tayson-dantetroi-congtamquan2

Cổng tam quan và lầu chuông. Ảnh: Lê Quỳnh

tayson-dantetroi-bacthem2

Từ trên nhìn xuống hồ bán nguyệt. Ảnh: Lê Quỳnh

tayson-dantetroi-quangcanhdante

Từ trên gác chuông nhìn xuống toàn cảnh Đàn tế trời đất. Ảnh: Lê Quỳnh

tayson-dantetroi-bacthem

Bên rồng đá. Ảnh: Lê Quỳnh

tayson-dantetroi-trungtam

Bên hương đàn. Ảnh: Lê Quỳnh

tayson-dantetroi-trungtam3

Cổng phía đông Đàn tế trời đất. Ảnh: Lê Quỳnh

tayson-dantetroi-trungtam2

Bên cổng phía đông. Ảnh: Lê Quỳnh

tayson-dantetroi-bia2

Bên bia đá. Ảnh: Lê Quỳnh

tayson-dantetroi-vanthanvotuong

Điện thờ. Ảnh: Lê Quỳnh

tayson-dantetroi-dangxaydung

Trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Lê Quỳnh

tayson-dantetroi-an

Ấn “Sơn hà xã tắc”. Ảnh: Lê Quỳnh

tayson-dantetroi-thap

Đường vào tháp Thông Linh. Ảnh: Lê Quỳnh

tayson-dantetroi-thap2

Trước tháp Thông Linh. Ảnh: Lê Quỳnh

tayson-dantetroi-canhnhinsanghonnghieng

Nhìn sang núi Nghiêng. Ảnh: Lê Quỳnh

tayson-dantetroi-canhnhinsangnuibut

Ngó qua núi Bút. Ảnh: Lê Quỳnh

One comment

  1. Thích quá nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*